Pompa ciepła – gruntowa czy powietrzna

Pompa ciepła - gruntowa czy powietrzna

Na pewno niejednokrotnie zadawaliście sobie pytanie, czy ogrzewanie domu albo mieszkania musi być takie drogie? Czy każda zima musi nieść za sobą ogromny wydatek na węgiel, olej opałowy czy groszek? A co z dbałością o środowisko? Z odpowiedzią przychodzi nauka. Nowym, choć znanym nie od dziś, ekologicznym sposobem ogrzewania pomieszczeń jest zastosowanie pompy ciepła.
Chcąc dowiedzieć się nieco więcej na ten temat postanowiliśmy skontaktować się z fachowcami z branży. Z pomocą przyszli nam pracownicy firmy montującej pompy ciepła z Torunia, którzy chętnie podzielili się z nami swoją wiedzą. Na podstawie przekazanych wiadomości udało nam się stworzyć następujący materiał.
Mechanizm działania pompy ciepła jest znany nie od dziś, powszechnie stosuje się go od dawna w lodówkach. Zgodnie z zasadami fizyki, gdy zwiększa się ciśnienie powietrza, wzrasta jego temperatura. To pozwala tłoczyć podgrzane, wcześniej sprężone powietrze do pomieszczeń. Pompa ciepła działa w ten sposób, ze pobrane z otoczenia, ogrzane powietrze, zostaje sprężone i w ten sposób generowana jest energia cieplna, która może posłużyć do ogrzania pomieszczeń. Tu warto wspomnieć o rodzajach pomp ciepła. Najpopularniejsza w naszej szerokości geograficznej jest pompa gruntowa, czyli taka, która pobiera ogrzane powietrze z gruntu, gdzie nawet zimą temperatura nie spada przez cały rok poniżej 18º już na głębokości 20m, a wraz ze wzrostem głębokości, temperatura rośnie. Dla gruntowej pompy ciepła potrzebny jest odwiert na głębokość 100m. Ogrzane ciepłem Ziemi powietrze jest następnie sprężane, co podnosi jego temperaturę do wystarczającej na ogrzanie domu. Drugim rodzajem pomp ciepła są pompy powietrzne. Działają na podobnej zasadzie, co pompy gruntowe. Podstawową różnicą jest to, że pompa powietrzna pobiera powietrze do sprężenia z otoczenia. Od razu nasuwa się pytanie, czy zimą powietrzna pompa ciepła jest wystarczająco efektywna, aby ogrzać dom. Z odpowiedzią przychodzi technologia. Sprężarki nowego typu są w stanie bez obniżania efektywności zapewnić ciepło nawet przy siarczystych mrozach.
Co zatem z ceną? Ekologiczne rozwiązania wydają się przecież być drogie. Okazuje się natomiast, że porównując koszty budowy instalacji pompy ciepła i dalszej jej eksploatacji z nakładami koniecznymi do tradycyjnych metod ogrzewania, ekologiczne rozwiązania są bardziej ekonomiczne. Oczywiście wydatek na zamontowanie pomp ciepła wydaje się być znaczący, jednak po zbilansowaniu go z kosztami użytkowania, okazuje się, że inwestycja zwraca się w przeciągu kilku lat. Na zamontowanie gruntowej pompy ciepła wraz z odwiertem trzeba liczyć się z wydatkiem rzędu 55 000 – 60 000 zł. Powietrzna pompa ciepła jest rozwiązaniem tańszym, tu wydatek kształtuje się na poziomie 20 000 – 50 000 zł w zależności od wykorzystanych materiałów. I choć na pierwszy rzut oka wydają się to być ogromne sumy, to biorąc pod uwagę, że pompy ciepła wykorzystują odnawialne źródła energii, a jedynym kosztem ich działania jest zużyty prąd, roczny koszt ogrzania domu zbilansuje w przeciągu kilku lat ten wydatek. Szacuje się, że miesięczna opłata za prąd przy ogrzewaniu pompami ciepła domu o powierzchni 150m to ok. 400 zł.
Decydujące przy wyborze między gruntową a powietrzną pompą ciepła może być również zagospodarowanie działki. Nie zawsze sposób zagospodarowania działki pozwala na wykonanie odwiertów dla pompy gruntowej, wtedy rozwiązaniem jest powietrzna pompa ciepła. Bez względu na wybór rodzaju pompy nasuwa się wniosek, że warto żyć ekonomicznie i ekologicznie